Benefietconcert ‘Kerst voor India’


Ars Vocalis Kortrijk en het Ensemble Respiro Dell’Arte, olv Diederik Glorieux
Hilde Velghe en Marie Raes – woord, Nico Ronsse – orgel.

Vrijdag 11 december 2009
20.30u – St-Martinus en St-Kristoffelkerk te Moorsele
ism het koor Sursum Corda uit Gullegem en St Lutgardiskoor uit Moorsele

Zaterdag 12 december 2009
20.00u – St Salvatorkerk te Harelbeke
ism Davidsfonds Harelbeke, Hulste, Bavikhove

In Dapodi, een satelliet-stadje van de grote universiteitsstad Pune, 200 km ten zuidoosten van Bombay, ligt een klein weeshuis dat opvang biedt aan 40 kinderen. Het gaat hier om kinderen tussen 3 en 18 jaar die ofwel hun ouders verloren zijn of waarvan de ouders helemaal niet meer voor hen konden zorgen of die verwaarloosd werden. Het weeshuis geeft hen een dak boven het hoofd, voorziet hen van kledij, voedsel en onderwijs en helpt hen nadien om een start te maken in het zelfstandige leven. Momenteel zitten er zo’n 30 jongens en 10 meisjes.

Toen David Anne een 10-tal jaar geleden met hen kennis maakte, leefden ze in erbarmelijke omstandigheden: veel te klein behuisd in een reeds stressvolle omgeving. De laatste tien jaar werden er met enkele mensen uit Vlaanderen en India fondsen verzameld om er een stuk grond aan te kopen.

Thans wordt daar een huis opgebouwd met alle nodige voorzieningen. Een huis waar de kinderen ruimte en tijd kunnen krijgen om zich te ontwikkelen en waar alle levensnoodzakelijke voorzieningen aanwezig zijn, slaapruimtes, leef- en speelruimtes, keuken, badkamer voor jongens en meisjes, stromend water en elektriciteit. Bovendien is het de bedoeling om het weeshuis ook een sociale functie te geven in de buurt, die een soort veredelde sloppenwijk is.

Twee keer per jaar bezoekt David het weeshuis om te zien wat er nog kan gebeuren en eveneens te zien of de financiële afspraken gevolgd worden. Bovendien is het contact met de kinderen daar van grote waarde waardoor regelmatig de kans wordt geboden aan jongeren uit Vlaanderen om mee te reizen en er kennis te maken met de plaatselijke kinderen en jongeren. Daaruit ontstaan vaak weer nieuwe acties ter ondersteuning van het project.

Vorig jaar ging Diederik, onze dirigent, tijdens het kerstverlof mee naar India (foto’s). Vandaar dat het koor Ars Vocalis Kortrijk en het Ensemble Respiro Dell’Arte, die beiden door Diederik worden gedirigeerd, de handen in elkaar hebben geslagen om twee benefietconcerten te brengen.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *