Over Ars Vocalis


Muziek is het medicijn voor de ziel.
Wie van muziek houdt en haar een plaats in zijn leven geeft, is nooit alleen.
Muziek is meer dan enkele mooie klanken omdat het de weerspiegeling is van het beste en mooiste dat in de mens zit,
omdat het ons toelaat om, beter dan met woorden, uit te drukken wat er in ons omgaat.

Iedereen is verschillend, maar in de muziek vindt iedereen zich terug, zonder onderscheid in taal en cultuur.

 

Het koor Ars Vocalis Kortrijk werd in 1982 opgericht onder impuls van Herman Roelstraete en staat thans onder leiding van Diederik Glorieux.
Rudi Tas, Ignace Thevelein, Guido De Bruycker, Jean-Luc Bertel gingen hem vooraf.

Niet alleen worden de ‘klassieke’ koorwerken gebracht (Mozart, Haydn, Purcell, Sibelius, …), ook hedendaagse koormuziek staat regelmatig op het programma.
Zo staat voor juni 2017 de creatie op het programma van het dubbelkorig werk voor koor en electronica van de Vlaamse componist Wim Henderickx dat ze samen brengen met het koor De 2de Adem uit Gent.
Afgelopen jaren werden contacten onderhouden met het Nederlandse mannenkoor Con Spirito uit Dinxperlo, wat resulteerde in een concertreis naar Dinxperlo (Ndl) en Bocholt (D) en de verbroedering in Kortrijk met hun naamgenoten uit Nederland: Ars Vocalis Delft, naar wie ze een tegenbezoek brengen in het najaar 2017.

Daarnaast verleent het koor regelmatig zijn medewerking aan projecten van andere organisatoren: het grensoverschrijdend project ‘Lille3000’, de opvoering van de ‘Queen symphonie’ in Roubaix gebaseerd op werk van de popgroep Queen, het project ‘Tempus Fugit’ tijdens “de grote Verleieding”, het verjaardagsconcert van de Kortrijkse Brassband, de creatie van het multimediaal oorlogsrequiem ‘Monu’ van Benjamin Lycke in het concertgebouw te Brugge, de creatie van het Requiem van David Anne, het verjaardagsconcert van het koor Pro Ecclesia in de Sint Maartenskerk te Kortrijk…

Ter gelegenheid van het 30 jarig bestaan werd aan David Anne, die regelmatig als gastdirigent met ons samenwerkt, gevraagd een ‘Requiem’ te schrijven voor koor en klein orkest, hetwelk in maart 2013 werd uitgevoerd in de St Maartenskerk te Kortrijk.
We leggen er ons op toe om geen bestaand orkest te vragen, maar om jonge plaatselijke muzikanten de mogelijkheid te bieden podium te krijgen en in orkest mee te spelen. Zodoende kunnen de muzikanten optreden in eigen streek en leren ze elkaar beter kennen. Deze mogelijkheid die we hen bieden heeft al diverse malen geleid tot verdere samenwerkingen tussen de muzikanten zelf.
In de schoot van deze projecten werd het orkest ‘The Chamber Players’ opgericht onder leiding van David Anne en Diederik Glorieux.