Dirigent

Op zevenjarige leeftijd zet Diederik Glorieux zijn eerste muzikale pasjes. Gedurende zijn humaniora volgt hij muzieklessen in Gent, Harelbeke en Kortrijk. Hij geeft blijk van muzikale begaafdheid en start hogere muzikale studies aan het Lemmensinstituut, waar hij in 2001 als meester in de muziek afstudeert in de richting muziektheorie-schriftuur, optie schriftuur-compositie.

Hij legt met succes de examens af voor de vakken harmonie, contrapunt en fuga (Dhr. C. Vereecke), analyse (Dhr. F. Geysen en Dhr. L. van Hove), compositie (Dhr. W. Henderickx) en behaalt zijn aggregaat.  Daarna studeert hij gedurende enkele jaren koorleiding (Dhr. E. Van Nevel) en blokfluit (Dhr. B. Coen).

Sinds 2003 werkt hij onder het mentorschap van Dhr. M. Schuijer aan een onderzoeksproject naar compositiestrategieën. Dit in het kader van zijn verdergezette opleiding aan het Orpheusinstituut.

Diederik Glorieux is als leerkracht AMC, AMT en MT verbonden aan de stedelijke academie “Peter Benoit” te Harelbeke en hij is organist aan de Sint Augustinuskerk te Stasegem.

Als muzikaal assistent van componist W. Henderickx werkte hij mee aan o.a. de muziektheaterproducties ‘Een Totale Entführung’ en ‘VOID/SUNYATA’.  Tevens als assistent van Dhr. W. Henderickx is Diederik actief op de compositiestages van de muziekeducatieve organisatie Musica. Regelmatig wordt hij gevraagd om workshops (Jeugd en Muziek, Musica, Respiro dell’ Arte) te verzorgen en is hij bestuurslid van de concertvereniging Attacca in Harelbeke.

Beknopte werkenlijst:
Instrumentaal:

  • Illusions, 1999, fluit, altviool & harp
  • Réflections, 2001, symfonisch orkest
  • Meditation VII, 2003, solowerk voor blokfluiten

Vocaal:

  • Missa Brevis, 2003, vrouwenkoor & klein ensemble
  • Missa Solemnis, 2005, vrouwenkoor, sopraansolo, altsolo & klein ensemble

Muziekpedagogische werken:

  • 10 examenlessen notenleer voor het schooljaar 2003-2004 (in opdracht van de Stedelijke Academie “Peter Benoit”, Harelbeke)
  • 10 examenlessen notenleer voor het schooljaar 2004-2005 (in opdracht van de Stedelijke Academie “Peter Benoit”, Harelbeke)
  • 12 Volksliedbewerkingen, 2004

Meer informatie op de website van Diederik Glorieux