Over Ars Vocalis

Muziek is het medicijn voor de ziel.
Wie van muziek houdt en haar een plaats in zijn leven geeft, is nooit alleen.
Muziek is meer dan enkele mooie klanken omdat het de weerspiegeling is van het beste en mooiste dat in de mens zit,
omdat het ons toelaat om, beter dan met woorden, uit te drukken wat er in ons omgaat.

Iedereen is verschillend, maar in de muziek vindt iedereen zich terug, zonder onderscheid in taal en cultuur.

 

Het koor Ars Vocalis Kortrijk werd in 1982 opgericht onder leiding van de Vlaamse componist Rudi Tas. Het motto was, en is nog steeds: vriendschap en muzikaliteit.

In die 30 jaar werd met diverse dirigenten samengewerkt: Rudi Tas, Ignace Thevelein, Guido De Bruycker, Jean-Luc Bertel en thans Diederik Glorieux.

We maken er een gewoonte van om enerzijds muziek te brengen van de ‘klassieke’ koorwerken en anderzijds hedendaags werk op het programma te zetten :
Zo brachten we afgelopen jaren muziek van Mozart, Haydn, Purcell, maar ook van hedendaagse Vlaamse componisten zoals Wim Henderickx en Roland Coryn…

De afgelopen jaren is werk van W.A. Mozart een vast gegeven in onze programmatie: zo brachten we reeds verschillende koorwerken van Mozart :
‘Missa in honorem SS Trinitas‘ – KV 167, de Vesperae solemnes de Dominica in C Major – KV 321, het Te Deum – KV 141, de Vesperae solemnes de confessore in C Major – KV 339, de Missa in C ‘Credo-messe’ – KV 257 en de Missa Solemnis in C – KV 337.

Ter gelegenheid van ons 30 jarig bestaan  werd aan David Anne, die regelmatig als gastdirigent met ons samenwerkt, gevraagd een ‘Requiem’ te schrijven voor koor en klein orkest, hetwelk in maart 2013 werd uitgevoerd in de St Maartenskerk te Kortrijk.

We leggen er ons op toe om geen bestaand orkest te vragen, maar om jonge plaatselijke muzikanten de mogelijkheid te bieden podium te krijgen en in orkest mee te spelen. Zodoende kunnen de muzikanten optreden in eigen streek en leren ze elkaar beter kennen. Deze mogelijkheid die we hen bieden heeft al diverse malen geleid tot verdere samenwerkingen tussen de muzikanten zelf.

In de schoot van deze projecten werd het orkest ‘The Chamber Players’ opgericht onder leiding van David Anne en Diederik Glorieux.

Ars Vocalis verleent ook geregeld zijn medewerking aan grote culturele projecten: zo werkten we mee aan het project ‘LILLE 3000’ in Rijsel, Doornik en Kortrijk, en verleenden wij in Roubaix onze medewerking aan de uitvoering van de ‘Queen Symphony’, gebaseerd op de tophits van de popgroep Queen.
Tijdens de Sinksenfeesten 2011 zongen we met symfonisch orkest de ‘City Reflections’ van de hand van David Anne.